Sverigedemokraterna i Lysekil | Sida 2

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lysekil

Varmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

bohuslan

Christoffer

Ordförande för Sverigedemokraterna Lysekil

Christoffer Zakariasson

 • Hur man fyller Kungstorget i Uddevalla en fredag kl 10.00

  Av matz.dovstrand den 1 september, 2014
  0

  Åkesson i Uddevalla

  – Hur fyller man Kungstorget i Uddevalla en fredag förmiddag ?

  – Jo man tar dit Jimmie Åkesson.
  Bilderna från Åkessons besök fredagen den 29 augusti

 • SD presenterade valmanifest 2014 – Vi väljer välfärd!

  Av matz.dovstrand den 26 augusti, 2014
  0

  Vi väljer välfärd Sverigedemokraternas Valmanifest 2014

  Sverigedemokraternas valmanifest ”Vi väljer välfärd” presenterades på tisdagen i riksdagshuset. Genom andra prioriteringar än alliansen och de rödgröna kan Sverigedemokraterna utan att äventyra statsfinanserna föreslå kraftfulla satsningar på välfärden, jobben och pensionärerna.

  – Det talas mycket om de ”48 miljarderna”. Dessa pengar är bara toppen av isberget. Kostnader för välfärd, utbildning, bostäder och arbetsmarknadsinsatser är inte inräknat. Inget regeringsalternativ har presenterat någon finansiering för hur denna invandringspolitik ska finansieras, vilket är djupt ansvarslöst.

  – Sverigedemokraterna presenterar idag ett valmanifest med kraftfulla satsningar på välfärd och äldre, utan att för den sakens skull öka beskattningen av löntagare eller landsbygd. Vi har samtidigt valt att vara försiktiga. Vi har med detta valmanifest fortfarande pengar över samtidigt som vi räknat i underkant på invandringens kostnader då vi ännu enbart tagit hänsyn till Migrationsverkets direkta kostnader.

  Sverigedemokraternas mest prioriterade förslag:

  •  Fler vårdplatser. Partiet lägger sammanlagt sex miljarder under mandatperioden för att möjliggöra fler vårdplatser.
  •  Fler boendeplatser för äldre. Sammanlagt satsas två miljarder under mandatperioden för att det ska kunna byggas fler trygghetsboenden och särskilda boenden för äldre som inte längre kan klara sig på egen hand.
  •  Slopad pensionärsskatt, på riktigt, samt höjda garantipensioner. När reformen genomförs fullt ut 2018 beräknas kostnaden till 16 miljarder per år.
  •  Avskaffad allmän löneavgift för de nio första anställda. Genom att växla ineffektiva arbetsmarknadsreformer från regeringens sida satsas 24 miljarder per år för att ta bort den allmänna löneavgiften som är en betydande del av arbetsgivaravgiften.
  •  En reformerad arbetslöshetsförsäkring. Sverigedemokraterna vill höja taket till 1200 kronor under de första hundra dagarna för att sedan trappa ned ersättningsnivån till 800 kronor. Samtidigt avskaffas avgiften för alla löntagare och arbetslöshetsförsäkringen blir en helt statlig försäkring som administreras av Försäkringskassan. Detta beräknas på sikt kosta 6,2 miljarder per år.
  •  Utökad möjlighet till heltid. Alla som inom offentlig sektor som vill ska få möjlighet att arbeta heltid. Detta förbättrar såväl arbetsmiljö som service och beräknas kosta 4,4 miljarder per år.
  •  Satsning på företagshälsovård och friskare vardagshjältar i vård och omsorg. Detta möjliggörs genom införande av stimulansbidrag på 500 miljoner per år till kommuner och landsting.

   

  Av hänsyn till oroligheterna i vår omvärld är Sverigedemokraterna nu beredda att göra ett avsteg från partiets biståndsmål på 0,7 % av BNI.

  Jimmie Åkesson kommenterar:

  – Miljontals flyktingar är i behov av omedelbar hjälp. Sverige skulle kunna hjälpa betydligt fler om bara viljan fanns. Utöver att vi riktar om 5,5 miljarder ur det befintliga biståndet till UNHCR väljer vi nu att anslå 3 miljarder extra till flyktinghjälp utöver den föreslagna biståndsramen. Detta möjliggörs delvis genom att vi väljer en mer ansvarsfull invandringspolitik som frigör stora resurser.

  Läs hela valmanifestet här:

  Valmanifest

 • Nu har vi bildat egen lokal förening i Lysekil

  Av matz.dovstrand den 31 juli, 2014
  0

  Söndagen den 27 juli 2014 samlades många av medlemmarna i SD i Lysekil och bildade en lokal SD-förening. Nu finns det en styrelse och ordförande blev Kent Enhov. Grattis till oss. Flera nya kandidater till Kommunfullmäktigelistan har också tillkommit.