Lokala frågor | Sverigedemokraterna i Lysekil

Lokala frågor

I Lysekil vill vi Sverigedemokrater att makten utgår från folket genom att invånarna styr tillsammans
med politikerna. I vårt Lysekil har politikerna en trivsam och jordnära dialog med invånarna. Vi värnar
om ett tryggt Lysekil där ingen invånare ska känna sig otrygg. Vi vill även se ett starkt företagande i
kommunen. I vårt Lysekil stödjer vi lokalproducerade livsmedel till de kommunala verksamheterna,
vilket ger en öppen och levande landsbygd.

VI VILL UNDER MANDATPERIODEN ARBETA FÖR

* Att pensionärer ska få en värdig ålderdom där valfrihet står i centrum

* Att elever i Lysekils skolor uppnår kunskapskraven

* Att på ett värdigt sätt bevara och stödja bygdeskolorna

* Att vinsterna i de kommunala bolagen återinvesteras i verksamheten (exempelvis upprustning av bostäder)

* Att kvalitétssäkrade upphandlingar i kommunen blir praxis