Sverigedemokraterna i Lysekil

Sverigedemokraterna

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Lysekil

Varmt välkomna till vår förening. Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

bohuslan

Christoffer

Ordförande för Sverigedemokraterna Lysekil

Christoffer Zakariasson

 • Medlemsmöte/Grillkväll

  Av Pål Ohlzon den 13 maj, 2015
  0

  Kallelse har gått ut till medlemmar i Sotenäs och Lysekil. För er som ännu inte grillat så är det bara att bli medlem så får ni också något mumsigt!

  Väl mött önskar

  Sverigedemokraterna Lysekil & Sotenäs

   

 • Hela Sverigedemokraternas misstroendeförklaring

  Av matz.dovstrand den 15 januari, 2015
  0

  Under onsdagens partiledardebatt lämnade Sverigedemokraternas vikarierande partiledare Mattias Karlsson in partiets misstroendeförklaring mot socialdemokratiske statsministern Stefan Löfvén. SD har sedan valet varit tydliga med att de är Sveriges enda oppositionsparti, och detta blir allt mer uppenbart för varje dag som går i denna ytterst turbulenta mandatperiod.

  Vi publicerar här misstroendeförklaringen i sin helhet.

  ***

  Herr talman

  Som regeringschef har Stefan Löfvén uppträtt på ett sätt som varit ägnat att skapa stor osäkerhet. I samband med budgetförhandlingarna i höstas gav statsministern besked om att riksdagens antagande av ett annat budgetförslag än regeringens skulle medföra statsministerns avgång. Beskedet visade sig senare vara falskt. Istället för att avgå meddelade statsministern den 3 december att han den 29 december ämnade utlysa ett extra val.

  ”Regeringen kommer den 29 december att besluta att utlysa ett extra val. Vi gör det med stöd av regeringsformens 3 kapitel 11 § och det här är för att låta väljarna nu ta ställning i detta nya politiska landskap. För det är det som är så viktigt att se att vi har. Det är inte som förr. Det här är något nytt, och då måste väljarna få ta ställning. Valet ska hållas den 22 mars.”

  Strax före tiden var inne för att infria löftet visade det sig återigen att statsministern hade ändrat sig. Istället för att utlysa extra val presenterades en blocköverskridande överenskommelse som ingåtts för att kringgå de effekter av det parlamentariska systemet som vållar problem för den regeringsbildare som inte vill förhålla sig till valresultat.

  Regeringen styr landet med en annan budget än sin egen. Statsministern har inte avgått och han har inte utlyst extra val. Att statsministern gång på gång ger tydliga besked om vad som kommer att hända för att sedan kort därefter ändra sig och agera precis tvärt om är ägnat att skada förtroendet för honom.

  Statsministerns bristande respekt för det konstitutionella regelverket har lett till en djupgående och långsiktig osäkerhet. All makt i Sverige utgår från folket. Riksdagen väljs genom allmänna och proportionella val och dess sammansättning anses därefter spegla folkviljan. Det parlamentariska systemet bygger på idén om att den verkställande makten tvingas söka sitt stöd i en folkvald församling. En regering behöver därvid försäkra sig om att dess verksamhet befinner sig inom ramen för vad som kan accepteras av folkviljans representanter. Den svenska parlamentarismen vilar på 1974 års regeringsform, ett delikat konstitutionellt regelverk som inkluderar verktyg för att lösa upp svåra parlamentariska situationer likt den som för närvarande är för handen.

  Decemberöverenskommelsen utgör ett alternativt regelverk, autonomt i förhållande till regeringsformen och i direkt strid med en av dess mest centrala principer. Genom att begränsa den församling varur regeringen tvingas söka sitt stöd från 349 till 279 ledamöter svarar regeringen inte längre inför folkviljan såsom den uttrycktes i valet i september. Överenskommelsen underminerar regeringsformen såsom den är tänkt att verka och konsekvenserna av detta kan på sikt bli att den parlamentariska demokratin allvarligt försvagas.

  Decemberöverenskommelsen innebär i praktiken en förändring av den konstitutionella ordningen. Man har genomfört detta utan att något adekvat utredningsarbete ligger till grund för utformningen. Ingen har klart för sig vilka följder förändringarna kommer att medföra. Väljarna har inte tillfrågats vilket måste betraktas som mycket anmärkningsvärt.

  Regeringsformen upprätthålls genom att de relevanta aktörerna förhåller sig till dess effekter och verkar inom ramen för dess syften. Ett agerande i enlighet med detta hade från statsministerns sida varit att avgå och låta talmannen och riksdagen återuppta arbetet med att utse en regeringsbildare med potential att uppbära tillräckligt stöd. Statsministerns underlåtenhet hindrar inte riksdagen från att agera för att tillse att de konstitutionella formerna upprätthålls och regeringsformen hedras också till sitt syfte.

  Sverigedemokraterna yrkar i enlighet med regeringsformen 13 kap. 4 § att riksdagen skall förklara att statsminister Stefan Löfven (S) inte åtnjuter riksdagens förtroende.

  Sd kuriren

 • Julhälsning från SD Västra Götaland

  Av Matheus Enholm den 22 december, 2014
  0

  Året lider mot sitt slut.
  Jag summerar år 2014 som väldigt lyckosamt för Sverigedemokraterna i Västra Götaland.
  Under mandat perioden 2010-2014 (inklusive omvalet 2011) var Sverigedemokraterna utelämnade i kylan. Vi fick harva oss fram med knappa resurser, vi tilläts inte ta del av arbetet i nämnder.

  Efter höstens val blev det tydligt, ni väljare ville ge oss mer mandat. Och mer mandat tog vi!
  Förutsättningarna är helt andra nu, denna mandatperioden kan vi äntligen bredda vår politik då flertalet av oss tar platser i nämnder samt regionstyrelsen som undertecknad återfinns i.
  Vi utökar vår anställda organisation och anställer nu tre nya förmågor med start från första januari.

  Under förra mandatperioden var vi väldigt tydliga med att vi prioriterade sjukvården före omotiverade ökade anslag till kollektivtrafiken och kulturen. Besparingarna inom vården minskar lyckligtvis kraftigt nästa år men vi måste se långsiktigt, vi sökte inte mandat för att bilda nya dyra gökungar.

  Vi har nu blivit tilldelade mandat för att förespråka en omvandling av regionpolitiken i VGR; kultur och miljönämnden bör genast få uppdraget att effektivisera sina verksamheter samtidigt som de ekologiska målen revideras så att flera jordbrukare i VGR får chansen att svara på livsmedelsanbuden.
  Det är inte hållbart att 52% av de ekologiska inköpen görs från annat land.
  Vi använder även vårt mandat för att kräva ökad självfinansieringsgrad inom kollektivtrafiken. 80% av alla resor inom kollektivtrafiken görs i Göteborgsregionen, – men alla skattebetalare i VGR subventionerar biljettpriset.

  Sverigedemokraterna förespråkar barnkonventionen och tänker även ge barnen en röst i regionen.
  Subventionerade läkare som opererar bort fullt friska barns förhud vill vi inte ska finnas i VGR. Vi accepterar inte religiösa särkrav som utsätter barn för risker.
  Familjer med svårt sjuka barn ska inte behöva betala för mediciner upp till högkostnadsskyddet.
  Vi vill även tydliggöra vad de papperslösa kostar vår vård, medan frågan drivs vidare i riksdagen.

  Nu väntar julen och all den glädje den sprider.
  Ta hand om er och mys er igenom julen med era nära och kära.
  Om en vecka lämnar vi 2014 och blickar framåt.

  God Jul och Gott Nytt år!
  Heikki Klaavuniemi
  Regionråd (SD)

  Ps: Glöm inte ställa ut gröt till tomten!

 • Sverigedemokraterna i Karlskrona drar till sjöss

  Av matz.dovstrand den 4 september, 2014
  0

  SD KArlskrona drar till sjöss 2
  En idé för oss i Bohuslän? Sverigedemokraterna i Karlskrona fick nog av förstörda affischer och drog till sjöss med sin valkampanj
  SD Karlskrona drar till sjöss
  Björn Tenland styr skutan mot framtiden
  SD Karlskrona drar till sjöss 3